Ce este un studiu de caz?

Poate crezi că este evident ce este un studiu de caz, dar pentru a realiza unul excelent, este nevoie să știi cât mai multe despre opțiunile tale. Un studiu de caz reflectă cercetarea realizată pe o perioadă de timp despre o persoană, un grup sau o situație. Dacă, de exemplu, studiul de caz este despre un grup, acesta se va concentra pe comportamentul grupului ca unul unitar și nu pe comportamentul fiecărui individ în parte. Studiile de caz pot fi efectuate dacă și numai dacă se realizează un studiu formal în prealabil despre subiectul respectiv. Este destul de probabil să găsești informații folositoare studiului tău de caz în reviste sau conferințe din domeniu.

Când realizezi un studiu de caz, subiectul acestuia poate fi un individ, o organizație, un eveniment sau o acțiune care există sau a existat într-o anumită perioadă de timp și locație. Thomas a definit studiile de caz în următorul fel:

Studiile de caz sunt analize ale persoanelor, evenimentelor, perioadelor, proiectelor, politicilor, instituțiilor sau altor sisteme care sunt studiate holistic prin una sau mai multe metode. Cazul ales ca și subiect al cercetării va fi o instanță a clasei de fenomene care oferă un cadru analitic – un scop – în jurul căruia studiul este realizat și cazul se iluminează și se explică.

Pentru a înțelege și mai bine semnificația unui studiu de caz, noi considerăm necesară și definiția lui C. Robson, care afirmă că studiile de caz sunt

o strategie de cercetare bine stabilită, focalizată pe un caz concret ( care este interpretat în amănunt, adică prezentând referiri detaliate despre indivizi, grupuri, organizații vizate), cu luare în considerare a tuturor particularităților sale contextuale. Acesta necesită utilizarea mai multor metode complementare de culegere, analiză, prelucrare și stocare a informațiilor relevante, atât cantitative, cât și calitative.

Ai înțeles ce este un studiu de caz, dar nu ai suficient timp să îl scrii?Contactează-ne pentru a beneficia de experiența și profesionalismul redactorilor noștri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *