Cum să scrii o recenzie de carte beletristica

O recenzie de carte nu este doar un rezumat. O recenzie are rolul de a descrie cartea din punct de vedere obiectiv, analitic, dar și subiectiv. Opiniile, sentimentele și reacțiile oferite de carte trebuie să se intersecteze cu aspectele care nu pot fi interpretate, precum: tema cărții, numărul de pagini, acțiunea.

Compunerea unei recenzii de carte constă în două etape: pregătirea și scrierea propriu-zisă. Fiecare dintre aceste etape are numeroși pași care trebuie urmați pentru a obține o recenzie de calitate.

1. Pregătirea recenziei de carte

Primul pas al acestei categorii este bineînțeles să citești cartea. Dacă e posibil, se recomandă citirea de mai multe ori a cărții. Pe măsură ce citești, notează aspectele legate de firul narativ, personaje, limbaj sau cantitatea de descriere sau dialog, dar și opiniile tale.

După ce ai citit cartea și ai realizat toate notițele necesare, este important să reflectezi asupra genului cărții. În funcție de încadrarea realizată, este recomandat să te documentezi suplimentar. Dacă citești o carte care se încadrează în non-ficțiune despre un eveniment istoric, ai putea să mai citești alte cărți despre același subiect.

Următorul pas consta în identificarea temei cărții. Dacă ai probleme în identificarea temei, încearcă să descrii cartea într-un singur cuvânt. De asemenea, o carte poate avea mai multe teme, așa că ai grijă la ideile principale ale cărții pentru a le identifica. Urmează să analizezi în ce curent literar se încadrează autorul.

Acum este momentul să îți organizezi notițele și să contribui cu informații despre tonul cărții, informații suplimentare despre acțiune, figuri de stil și imagini artistice folosite. De asemenea, adaugă și opiniile tale despre unicitatea cărții.

2. Scrierea recenziei

Începe prin a scrie detaliile despre carte precum titlu, autor, locul publicației, anul publicației, numărul de pagini și așa mai departe. Continuă cu o introducere care să conțină informații despre autor și alte opere ale autorului care se încadrează în acest gen, dar menționează și temele discutate.

Scrie un scurt rezumat al cărții care să evidențieze aspectele importante ale cărții despre acțiune și personaje și nu uita să incluzi citate. După ce ai realizat rezumatul, este timpul să îți începi evaluarea personală a cărții. Pe lângă opiniile personale despre carte, realizează o comparație între aceasta și alte cărți ale aceluiași gen. Pentru a întări anumite argumente folosește citate din carte. Încheie cu un paragraf în care să amintești aspectele pozitive și negative ale cărții și opinia ta generală despre carte. Nu uita să citești și să faci corecturile necesare înainte de a-l termina.

Trebuie să scrii o recenzie de carte și ai nevoie de ajutor? Contactează-ne pentru a beneficia de experiența și profesionalismul redactorilor noștri.

Realizarea unui text argumentativ: pași și sfaturi

Școala a început de ceva timp, asta înseamnă că o nouă sesiune de bacalaureat se aproprie. Cum subiectul al doilea de la proba de limba și literatura română constă într-un text argumentativ, ne-am decis să îți mai oferim câteva sfaturi pentru realizarea unui text argumentativ, ca tu să obții punctajul maxim.

Coerența textului

Eseul trebuie privit ca un întreg și de aceea trebuie să te asiguri că textul tău respectă 3 reguli simple pentru a nu-i afecta coerența. În primul rând, eseul tău argumentativ nu trebuie să conțină informații contradictorii, acest lucru îți va slăbi ipoteza și concluzia. Acest lucru se întâmplă de cele mai multe ori dintr-o eroare de logică. Altă regulă de luat în considerare este aceea de include informații noi pe măsură ce scrii textul, fără să te repeți. Încearcă să incluzi cât mai multe informații referitoare la subiectul dezbătut. Cel de-a treia regulă se referă la legătura dintre informații. Dacă ai afirmat un lucru, în cea de a doua propoziție încearcă să faci o trecere de la informația folosită la cea nouă.

Coeziunea textului

Coeziunea sau unitatea textului se referă la aspectul structural al eseului, prin urmare ca eseul tău să fie considerat ca un întreg, trebuie să respecte o structură. Structura pentru realizarea unui text argumentativ  trebuie să respecte următorul plan:

Introducere

  • Primul alineat: Enunțarea temei și a poziției tale față de ea: pro sau contra
  • Al doilea alineat: Definirea termenilor cheie eseului tău
  • Al treilea alineat: Enunțarea și explicarea ideii centrale

Cuprins

  • Primul alineat: Enunțarea primului argument, dezvoltarea și explicarea acestuia
  • Al doilea alineat: Enunțarea celui de-al doilea argument, dezvoltarea și explicarea acestuia

Concluzie

  • Alineat: Totalitatea concluziilor trase din argumentele oferite față de tema aleasă

Trebuie să scrii un eseu argumentativ și ai nevoie de ajutor? Contactează-ne pentru a beneficia de experiența și profesionalismul redactorilor noștri.

Ce este un studiu de caz?

Poate crezi că este evident ce este un studiu de caz, dar pentru a realiza unul excelent, este nevoie să știi cât mai multe despre opțiunile tale. Un studiu de caz reflectă cercetarea realizată pe o perioadă de timp despre o persoană, un grup sau o situație. Dacă, de exemplu, studiul de caz este despre un grup, acesta se va concentra pe comportamentul grupului ca unul unitar și nu pe comportamentul fiecărui individ în parte. Studiile de caz pot fi efectuate dacă și numai dacă se realizează un studiu formal în prealabil despre subiectul respectiv. Este destul de probabil să găsești informații folositoare studiului tău de caz în reviste sau conferințe din domeniu.

Când realizezi un studiu de caz, subiectul acestuia poate fi un individ, o organizație, un eveniment sau o acțiune care există sau a existat într-o anumită perioadă de timp și locație. Thomas a definit studiile de caz în următorul fel:

Studiile de caz sunt analize ale persoanelor, evenimentelor, perioadelor, proiectelor, politicilor, instituțiilor sau altor sisteme care sunt studiate holistic prin una sau mai multe metode. Cazul ales ca și subiect al cercetării va fi o instanță a clasei de fenomene care oferă un cadru analitic – un scop – în jurul căruia studiul este realizat și cazul se iluminează și se explică.

Pentru a înțelege și mai bine semnificația unui studiu de caz, noi considerăm necesară și definiția lui C. Robson, care afirmă că studiile de caz sunt

o strategie de cercetare bine stabilită, focalizată pe un caz concret ( care este interpretat în amănunt, adică prezentând referiri detaliate despre indivizi, grupuri, organizații vizate), cu luare în considerare a tuturor particularităților sale contextuale. Acesta necesită utilizarea mai multor metode complementare de culegere, analiză, prelucrare și stocare a informațiilor relevante, atât cantitative, cât și calitative.

Ai înțeles ce este un studiu de caz, dar nu ai suficient timp să îl scrii?Contactează-ne pentru a beneficia de experiența și profesionalismul redactorilor noștri.

Cum se scrie un studiu de caz?

Te intrebi cum se scrie un studiu de caz? In primul rand, trebuie sa scrii ca studiul de caz reprezintă o analiză amănunțită bazată pe o cercetare îndelungată despre un individ, un grup, o organizație, un eveniment etc. R.K. Yin definește studiul de caz ca fiind

o strategie de realizare a unei cercetări care necesită investigații empirice în legătură cu un fenomen particular contemporan, într-un context de viață real și utilizând multiple surse de informații (interviuri, chestionare, mărturii, dovezi, documente).

Un studiu de caz poate fi realizat de una sau mai mult persoane. Dacă o echipă de oameni realizează studiul de caz împreună, atunci aceștia trebuie să împartă roluri similare sau complementare. Întreaga echipă trebuie să se implice în procesul de planificare și adunare de informații. Dacă studiul de caz este realizat de o singură persoană, atunci aceasta trebuie să asigure validitatea studiului.

Realizarea unor studii de caz trebuie să conțină următoarele etape:

  1. proiectarea
  2. culegerea datelor
  3. analiza
  4. elaborarea raportului de cercetare

Documentarea poate fi dificilă, dacă accesibilitatea este slabă, dar aceasta conține nume și date exact. Obținerea datelor necesare poate fi un proces dificil deoarece accesibilitatea acestora poate fi îngrădită sau restricționată într-un fel sau altul. În timpul documentării asigură-te că ai date exacte și nume pentru a oferi studiului tău de caz credibilitate și precizie. Dacă folosești interviuri ca una din sursele de documentare, trebuie să ții cont de faptul că informațiile pot fi distorsionate dacă întrebările sunt formulate greșit.

Analiza efectuată trebuie să urmărească următoarele aspecte: compararea printr-o manieră analitică a modelelor observate cu cele prezise, explicarea detaliilor vitale pentru concluziile studiului tău de caz, observarea schimbărilor mai multor caracteristici ale subiectului abordat în studiu de-a lungul unei perioade de timp.

Încă nu știi sigur cum se scrie un studiu de caz și ai nevoie de ajutor? Contactează-ne pentru a beneficia de experiența și profesionalismul redactorilor noștri.