Ce este un studiu de caz?

Poate crezi că este evident ce este un studiu de caz, dar pentru a realiza unul excelent, este nevoie să știi cât mai multe despre opțiunile tale. Un studiu de caz reflectă cercetarea realizată pe o perioadă de timp despre o persoană, un grup sau o situație. Dacă, de exemplu, studiul de caz este despre un grup, acesta se va concentra pe comportamentul grupului ca unul unitar și nu pe comportamentul fiecărui individ în parte. Studiile de caz pot fi efectuate dacă și numai dacă se realizează un studiu formal în prealabil despre subiectul respectiv. Este destul de probabil să găsești informații folositoare studiului tău de caz în reviste sau conferințe din domeniu.

Când realizezi un studiu de caz, subiectul acestuia poate fi un individ, o organizație, un eveniment sau o acțiune care există sau a existat într-o anumită perioadă de timp și locație. Thomas a definit studiile de caz în următorul fel:

Studiile de caz sunt analize ale persoanelor, evenimentelor, perioadelor, proiectelor, politicilor, instituțiilor sau altor sisteme care sunt studiate holistic prin una sau mai multe metode. Cazul ales ca și subiect al cercetării va fi o instanță a clasei de fenomene care oferă un cadru analitic – un scop – în jurul căruia studiul este realizat și cazul se iluminează și se explică.

Pentru a înțelege și mai bine semnificația unui studiu de caz, noi considerăm necesară și definiția lui C. Robson, care afirmă că studiile de caz sunt

o strategie de cercetare bine stabilită, focalizată pe un caz concret ( care este interpretat în amănunt, adică prezentând referiri detaliate despre indivizi, grupuri, organizații vizate), cu luare în considerare a tuturor particularităților sale contextuale. Acesta necesită utilizarea mai multor metode complementare de culegere, analiză, prelucrare și stocare a informațiilor relevante, atât cantitative, cât și calitative.

Ai înțeles ce este un studiu de caz, dar nu ai suficient timp să îl scrii?Contactează-ne pentru a beneficia de experiența și profesionalismul redactorilor noștri.

Cum se scrie un studiu de caz?

Te intrebi cum se scrie un studiu de caz? In primul rand, trebuie sa scrii ca studiul de caz reprezintă o analiză amănunțită bazată pe o cercetare îndelungată despre un individ, un grup, o organizație, un eveniment etc. R.K. Yin definește studiul de caz ca fiind

o strategie de realizare a unei cercetări care necesită investigații empirice în legătură cu un fenomen particular contemporan, într-un context de viață real și utilizând multiple surse de informații (interviuri, chestionare, mărturii, dovezi, documente).

Un studiu de caz poate fi realizat de una sau mai mult persoane. Dacă o echipă de oameni realizează studiul de caz împreună, atunci aceștia trebuie să împartă roluri similare sau complementare. Întreaga echipă trebuie să se implice în procesul de planificare și adunare de informații. Dacă studiul de caz este realizat de o singură persoană, atunci aceasta trebuie să asigure validitatea studiului.

Realizarea unor studii de caz trebuie să conțină următoarele etape:

  1. proiectarea
  2. culegerea datelor
  3. analiza
  4. elaborarea raportului de cercetare

Documentarea poate fi dificilă, dacă accesibilitatea este slabă, dar aceasta conține nume și date exact. Obținerea datelor necesare poate fi un proces dificil deoarece accesibilitatea acestora poate fi îngrădită sau restricționată într-un fel sau altul. În timpul documentării asigură-te că ai date exacte și nume pentru a oferi studiului tău de caz credibilitate și precizie. Dacă folosești interviuri ca una din sursele de documentare, trebuie să ții cont de faptul că informațiile pot fi distorsionate dacă întrebările sunt formulate greșit.

Analiza efectuată trebuie să urmărească următoarele aspecte: compararea printr-o manieră analitică a modelelor observate cu cele prezise, explicarea detaliilor vitale pentru concluziile studiului tău de caz, observarea schimbărilor mai multor caracteristici ale subiectului abordat în studiu de-a lungul unei perioade de timp.

Încă nu știi sigur cum se scrie un studiu de caz și ai nevoie de ajutor? Contactează-ne pentru a beneficia de experiența și profesionalismul redactorilor noștri.